Naar hoofdinhoud

Coaching

Echte verandering van binnen begint buiten

Ervaringsgericht in de buitenlucht werken aan mentale weerbaarheid.

Begeleiding Jeugdzorg

Weerbaarheidstraingen

Coachingstrajectcen

Inside-Out benadering

Onze coaching & begeleidingstrajecten

In samenwerking met- en in opdracht van zorgaanbieders, bieden wij jeugdzorg- begeleidingstrajecten aan op maat. Op praktische wijze gaan we actief werken aan de mentale weerbaarheid van jongeren van 8- 25 jaar met een diversiteit aan hulpvragen.

We zetten jouw persoonlijke ‘hulpverleningsroute’ uit en daaruit bepalen we de individuele leerdoelen, zoals bijvoorbeeld het vergroten van zelfvertrouwen, het aanleren van sociale vaardigheden en het verleggen van grenzen.

Inside-Outdoor is WMO gecontracteerd zorg aanbieder bij de Gemeente Steenwijkerland.

Contact met Coaching

Coachingstrajecten Inside-Outdoor

Uniek en specialistisch in ons aanbod staan bij de coachingstrajecten en weerbaarheidstrainingen onderstaande waarden centraal.

Resultaatgericht & Praktijkgericht

Wij werken praktijkgericht toe naar een vooropvastgesteld wenselijk resultaat, door onze sessies zoveel mogelijk buiten plaats te laten vinden.

Ongedwongen & Avontuurlijk

Onze enthousiaste, deskundige en professionele benadering wordt als laagdrempelig, toegankelijk en avontuurlijk ervaren.

Stimulerend & Activerend

Onze coaching is gericht op het motiveren en activeren van de hulpvrager om fysiek en mentaal in beweging te komen. Vanuit hier realiseert de hulpvrager effectief zijn of haar persoonlijke doelen.

SKJ geregistreerde Professionals

Inside- Outdoor heeft een brede scope aan ervaring in de multidisciplinaire hulpverlening, is een geregistreerde Jeugdhulpaanbieder (SKJ) en biedt vanuit het kwaliteitsregister haar Jeugdhulp aan.

Missie & Waarden

Avontuurlijke begeleiding in de buitenlucht

Planmatig werken naar het behalen van resultaten

Doelgericht & Resultaatgericht

Focus op het netwerk van de hulpvrager

De coaching vanuit Inside-Outdoor heeft als missie om de mentale weerbaarheid en veerkracht van kwetsbare jeugdigen en volwassenen- met een diversiteit aan hulpvragen-  effectief te vergroten. Vanuit een Psychofysieke en positieve benadering wordt er ambulante begeleiding geboden waarbij het persoonlijke ontwikkelingsdoel voorop staat.

We schetsen een beeld van de huidige situatie en gaan vervolgens praktisch aan de slag om ontwikkelingsdoelen te behalen. Inside-Outdoor gebruikt buitensport zowel als middel om in verbinding te komen met de hulpvrager als voor het creëren van (sociale) leersituaties. De natuurlijke vertrouwensband die ontstaat in het ondernemen van buitenactiviteiten en het vergroten van zelfvertrouwen, zien wij als belangrijke waarden. Daarnaast hanteren wij een integrale hulpverleningsaanpak. Dat betekend dat wij systemisch samenwerken met de betrokkenen in het netwerk van de hulpvrager.

Maatwerk

Teambuilding

Casemanager Jeugd

Kwaliteitsfunctionaris zorg

Inside-Outdoor biedt zorgorganisaties en gemeenten ondersteuning bij het uitvoeren en organiseren van de zorg. Bijvoorbeeld in de vorm van Teambuilding waarbij we op een positieve en actieve wijze bouwen aan versterken van zorgteams. Maar ook in het bieden van ondersteuning bij intensieve zorg casuïstiek en kwaliteitsmanagement.

Maatwerk

Teambuilding

Ondersteuning Gemeenten en Zorgorganisaties

Leren door te doen

Wij werken vanuit onze unieke Inside- Out benadering. Wat betekend dat we ons focussen op het vergroten van de interne krachten, talenten en kwaliteiten van de hulpvrager. We vergroten deze doelgericht en ervaringsgericht door het toepassen van aansluitende outdoor- activiteiten. De hulpvrager gaat praktisch aan de slag en ontdekt hoe deze krachten ingezet en vertaald kunnen worden naar zijn of haar leefsituatie.

Met onze methodiek wordt er krachtig gewerkt aan de mentale weerbaarheid van onze hulpvragers zoals;

Het her/vinden van balans, vergroten van zelfvertrouwen, het leren in en/ontspannen en het vergroten van sociale vaardigheden.

Rots en Water training

10 bijeenkomsten

Aan de slag met jouw eigen hulpvraag

Stoere buitenactiviteiten

1-4 personen

Tijdens de Rots en Water training, gaan we in de buitenlucht aan de slag met de ‘klassieke’ Rots en Water training. Een programma van 10 week waarin we sociale vaardigheden trainen en actief bezig gaan met het vergroten van het zelfvertrouwen. Dit doen we op een unieke wijze, namelijk door het toepassen van ervaringsgerichte Outdoor activiteiten. De training kan worden aangeboden op individueel niveau en in klein groepsverband. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Rots en Water training

1-4 personen

Avontuurlijk werken aan mentale weerbaarheid

Echte verandering van binnen, start buiten!

In mijn werk als jeugdbegeleider raakte ik geïnspireerd door de intensieve individuele 1 op 1 trajecten. Ik werkte met o.a. jongeren die op meerdere fronten ernstig vastliepen in hun persoonlijke ontwikkeling.

Met hen ontdekte ik de kracht van het pedagogisch en doelgericht inzetten van outdoor-activiteiten. Het zelfvertrouwen kreeg een boost, jongeren begonnen te praten over wat hun écht bezighield en er ontstond, op natuurlijke wijze een begeleidingsrelatie. Vanuit deze activering en relatie kon er écht effectief gewerkt worden naar het behalen van concrete doelen.

Mijn naam is Reindert de Vries en misschien ben ik op dit moment wel grenzen aan het verleggen met een hulpvrager, in het bos op een mountainbike, heb ik een coaching sessie op een skatebaan of zoek ik met de hulpvrager naar balans op een surfboard.

Vanuit Inside-Outdoor begeleid ik jongeren en jongvolwassenen die zijn vastgelopen op welk front en met welke achtergrond dan ook. Mijn persoonlijke skills, laagdrempeligheid, toegankelijkheid en expertise maken dit tot een erg waardevol en uniek begeleidingsaanbod.

Altijd vanuit de overtuiging dat het buiten zijn en in beweging komen effect heeft op het psychisch welbevinden van de hulpvrager.

Ambulante begeleiding

Begeleiding zolang en zo kort als nodig

Aan de slag met jouw hulpvraag

Individuele begeleiding

Tijdens onze individuele begeleiding, staat jouw hulpvraag voorop. Het is het vertrekpunt van jouw eigen route. Effectief en ervaringsgericht werken we, na het leggen van een goede vertrouwensrelatie toe naar hetgeen dat jij wilt bereiken. Onze coaches staan voor jou klaar en hebben zowel vaardigheden in het verlenen van psychosociale hulp als in de buitensportactiviteiten die ondernomen zullen gaan worden.

Ambulante begeleiding

Individuele begeleiding

Actief en avontuurlijk werken aan jouw eigen begeleidingsroute

Tarieven

De tarieven voor het volgen van een traject bij Inside-Outdoor zijn afhankelijk van de route waarop de hulpvrager wordt verwezen. De volgende opties kunnen hierbij van toepassing zijn:

-Hulpvrager wordt verwezen via de toegang van de gemeente vanuit WMO. Inside-Outdoor is een gecontracteerde zorgaanbieder bij de Gemeente Steenwijkerland. De tarieven die de gemeente hanteren worden dan gebruikt.

-Hulpvrager komt via een persoonsgebonden budget of wet langdurige zorg (WLZ) in zorg. Hiervoor dient samen met Inside-Outdoor, ouders/begeleiders en het zorgkantoor een contract opgesteld te worden waarin afspraken worden gemaakt over de tarieven.

-Hulpvrager komt via eigen bijdrage in zorg. Ouders of verzorgers bekostigen zelf de deelname. Dit zal in overleg met Inside-Outdoor worden vastgesteld.

Uitsluitingscriteria

Bij Inside- Outdoor vinden we het belangrijk dat we de hulpvragers bedienen, waarbij ons programma en de begeleiding een juiste en effectieve afstemming kent met de hulpvraag. Hulpvragers aan wie op grond van onderstaande uitsluitingscriteria geen zorg geleverd kan worden, worden hierover geïnformeerd. In gezamenlijkheid wordt een alternatief gezocht.

Hulpvragers;

Met een behoefte aan (zeer) intensieve persoonlijke begeleiding welke verder reikt dan de aanwezige reguliere begeleiding; Die de begeleiding van Inside-Outdoor niet accepteren; Die andere hulpvragers of collega zorgaanbieders discrimineren; Met totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon; Met wegloopgedrag; Die ernstig suïcidaal gedrag vertonen; Met ernstige onrust en bewegingsdrang, decorumverlies, verbale en non verbale agressie. Gedrag dat niet te beïnvloeden is door frequent positieve aandacht; Met zeer intensieve lichamelijke zorgvragen; Met een ernstige actuele (soft)drugs- en/of alcoholverslaving; Met zintuigelijke beperkingen als doof zijn, blind zijn, of doofblind zijn; Met psychoses; Met agressie-problemen of seksueel ongewenste gedragingen; Waarbij sprake is van onvrijwillige zorg conform de Wet Zorg en Dwang; Met ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist; Welke niet passen binnen de groep in zorg zijnde cliënten; Met een IQ < 80; Met ernstige dreiging vanuit netwerk;

Ons actieve hulpverleningsaanbod

Op welke wijze ga jij aan de slag met het vergroten van je weerbaarheid en veerkracht?

Maatwerk

Teambuilding

Ondersteuning Gemeenten en Zorgorganisaties

Rots en Water training

1-4 personen

Avontuurlijk werken aan mentale weerbaarheid

Ambulante begeleiding

Individuele begeleiding

Actief en avontuurlijk werken aan jouw eigen begeleidingsroute